سیستم صورتحساب بیمارستانی Hospital Billing System

سیستم صورتحساب بیمارستانی Hospital Billing System چیست؟

kisspng-health-administration-hospital-database-management-hospital-5abe662f7c7628.8312271115224274395098

 

سیستم صورتحساب بیمارستانی Hospital Billing System

تولید و توسعه محصول نرم افزار صندوق با در نظر گرفتن نیازمندی حقیقی صندوق و حسابداری بیمارستان و با در نظر گرفتن نکنولوژی روز تولید نرم افزار در محیط ویندوز

تعریف Hospital Billing System

فرایند ارائه یک مجموعه یکپارچه نرم افزاری با توجه به اصول کنترل و صحت اطلاعات ، استفاده از محیط گزارش گیری باز ، مدیریت صحیح بانکهای اطلاعاتی، رعایت اصول ایمنی و کارایی حرفه ای با محیط کاربری بسیار ساده و کاربر پسند است.

در پیاده سازی این سامانه لایه های امنیتی و فیزیکی بر طبق استاندارد های نرم افزار های حسابداری طراحی و توسعه داده شده است.

سامانه Hospital Billing System برای چیست؟

امکان ثبت اطلاعات مراجعات

ثبت اطلاعات بیمار در سیستم به دو صورت انجام می گیرد

 • ثبت مستقل
 • ثبت از طریق سیستم HIS

چگونه Hospital Billing System کار می کند؟

در ثبت از طریق HIS بیمار در سیستم HIS پذیرش شده و جهت انجام پرداخت و امور مالی خود به صندوث مراجعه می نماید ، و بیمار تنها با ذکر نام خود یا خدماتی که قصد انجام آن را دارد پرداخت خود را انجام می دهد در این نوع ثبت اطاعات دقیقی از بیمار دریافت می گردد و به بیمار شماره پرونده اختصاص داده می شود .

در ثبت مستقل بیمار به پذیرش سر پایی مراجعه می نماید و پذیرش سر پایی به آسانی و با دریافت حد اقل اطلاعات از بیمار ، مراحل ثبت بیمار را انجام می دهند و بیمار را برای پرداخت به صندوق راهنمایی می کنند در پذیرش مستقل سرعت پذیرش بیمار ملاک است زیرا در این نوع پذیرش بیمار خدمات نیاز به خدمات پارا کلینیکی دارد که در این نوع از خدمات ثبت اطلاعات دقیق لزومی ندارد. شکل زیر شمای پذیرش مستقل را نمایش می دهد.

مزایای استفاده از Hospital Billing System چیست؟

امكانات ويژه

 • قابلیت توسعه پذیری
 • طراحی ماژولار
 • رعایت استقلال کامل لایه های نمایش، بانک اطلاعاتی
 • استفاده از محیط و زبان های شی گرا
 • استفاده از ابزارهای نوین و استاندارد در طراحی و توسعه نرم افزار
 • ارائه آموزش
 • استفاده از ابزارهای گزارش ساز
 • قابلیت تهیه خروجی گزارشات با فرمت های مختلف
 • عدم افت کارائی سیستم در تهیه گزارشات هم زمان و یا Query های هم زمان
 • رعایت مسائل امنیتی در سطوح مختلف جهت دسترسی کاربران به سیستم
 • قابلیت تهیه نسخ پشتیبان به صورت اتوماتیک و بر روی رسانه های مختلف
 • قابلیت جمع آوری نقطه نظرات و اشکالات سیستم به صورت طبقه بندی شده و ارائه راه حل مناسب
 • پشتیبانی از ورود اطلاعات فارسی و انگلیسی
 • قابلیت تغییر رمز ورود کاربران
 • قابلیت اخذ گزارش های متنوع آماری ترکیبی از اطلاعات متمرکز و از کل به جز
 • قابلیت جستجوی دینامیک بر اساس فیلدهای مختلف
 • قابلیت ردیابی عملیات انجام شده توسط کاربران
 • امکان تخصیص سطوح دسترسی به صورت گروهی و انفرادی
 • قابلیت تغییر دسترسی ها یا تغییر وظایف سازمانی از مرکز یا نقاط دیگر
 • قابلیت تعریف دسترسی به اشخاص جهت زمان معین و عمل معین