مزایای برون سپاری پشتیبانی شبکه بخش IT

برون سپاری خدمات IT
پیشنهاد ما به جای استخدام کارشناس شبکه و پرداخت حقوق و مزایای بالا، برون سپاری بخش آی تی به شرکت ما بوده و استفاده از مزایای آن می باشد.

_صرفه جویی در هزینه های خود
_صرفه جویی در زمان به صورت پشتیبانی 24 ساعته
_حضور کارشناس در کمتر از یک ساعت
_برخوردار بودن از یک تیم پشتیبانی به جای یک فرد
_پشتیبانی تلفنی و ریموت (راه دور) رایگان
_بازدید روزانه ، هفتگی و ماهیانه بسته به نیاز مجموعه
_قرارداد پشتیبانی شبکه کامپیوتر IT