سیستم جامع مراکز خدمات درمانی در منزل HCIS

سیستم جامع مراکز خدمات درمانی در منزل HCIS چیست؟

header

سامانه اطلاعات مراکز پرستاری در منزل

Home Care Information System) HCIS)

تعریف HCIS

سامانه اطلاعات مراکز پرستاری در منزل Home Care Information System) HCIS) مدیریت روال ها و اطلاعات مراکز پرستاری در منزل را بر عهده دارد.

HCIS به عنوان یک سامانه جامع برای مراکز درمان در منزل (هوم کر) است همچنین تمام مراکز درمانی که محل فعالیت مراکز خارج از مرکز است می توانند از سامانه HCIS استفاده نمایند. سامانه HCIS قابلیت مدیریت کلیه خدمات درمانی در منزل بیمار را دارا می باشد. این سامانه در یک میزبان اینترنتی(Host) پیاده سازی می شود و از طریق وب قابل دسترسی برای افراد استفاده کننده از این سامانه است. و تمامی افرادی که در مرکز هوم کر مشغول به فعالیت می باشند دسترسی بر اساس نیاز خود به سامانه دارند

 • این محصول اولین نمونه ای است که به صورت جامع تمامی کسب و کار های مراکز هوم کر را مدیریت می نماید.
 • استفاده از پرونده الکترونیک بیمار در این سامانه برای مراکز هوم کر دارای نو آوری می باشد.
 • ابتکار در توزیع کار بین نیرو های عملیاتی در این سامانه
 • نمونه با مشخصات فوق فاقد نمونه مشابه در داخل و خارج کشور بوده و  منحصربه فرد می باشد و حاصل فکر بومی و داخلی است.

  سامانه HCIS برای چیست؟

  با توجه به تغییر هرم سنی جمعیتی و رشد سالمندی در حال حاضر نیاز به ایجاد مراکز پرستاری مراقبت در منزل و هاسپیس(مرکز جامع طب تسکینی)، بیش از هر زمان دیگری در کشور وجود دارد. با توجه به اینکه مراکز پرستاری مراقبت در منزل نقش موثری در کاهش هزینه ها دارند و همچنین مطالعات نشان داده است که کیفت ادامه روند درمان در منزل بهتر و موثر تر از بیمارستان است لذا  بیمارانی که مزمن هستند و نیاز به مراقبت دارند اما لزومی به بستری آنها در بیمارستان نیست، می توانند از خدمات مراکز پرستاری در منزل استفاده کنند و به این ترتیب از اشغال بی مورد تخت های بیمارستانی جلوگیری می شود و صف انتظار در بیمارستان ها از بین می رود.

  مراکز پرستاری مراقبت در منزل نیازمند سامانه ای هستند تا در عملیات برنامه‌ریزی، نظارت، هماهنگی و تصمیم‌گیری به آنها یاری رساند و پشتیبانی از فعالیت‌های مراکز مشاوره و ارائه مراقبتهاي پرستاري در منزل در سطوح کاربردی، تاکتیکی و استراتژیک  را برای این مراکز فراهم آورد.

  چگونه HCIS کار می کند؟

  مراحل تولید HCIS:

  1-بررسی نیازمندی های مرکز پرستاری در منزل و آنالیز روالهای مرکز.

  2-طراحی و تولید نرم افزار جامع مطابق با کسب و کار مراکز پرستاری در منزل.

  3-آموزش نرم افزار و زیر بار بردن نرم افزار در مرکز خدمات پرستاری در منزل.

  مزایای استفاده از HCIS چیست؟

  برخی از ویژگی های ” HCIS:

  1- تشکیل و نگهداری پرونده الکترونیک بیمار.

  2-تسهیل روند خدمات رسانی به بیماران.

  3-توزین متوازن تقسیم کار بر اساس تجربیات و سوابق افراد.

  4-گسترش پذیری جغرافیایی.

  5-محاسبات حقوق و دستمزد.

  6- تسهیل ارتباطات بیماران و کادر درمان.

  7-تفکیک نقش افراد در سامانه.

  8- ایجاد بستر لازم برای ارائه خدمات پیشرفته سلامت الکترونیک.

  9- ایجاد بستر لازم برای نظارت بر کیفیت ارائه خدمات.

  10- ایجاد بستر لازم برای افزایش سرعت ارائه خدمات.

  11- ایجاد بستر لازم برای توزیع عادلانه منابع سلامت.

  12- کاهش هزینه خدمات بهداشتی و درمانی در منزل.

  13- بهینه سازی کسب و کار نظام سلامت کشور.