شرکت داده گستر کارآمد روز، با برند دیجی کار یکی از شرکت‌های تخصصی در زمینه طراحی و تولید سامانه‌های اتوماسیون بیمارستانی، اتوماسیون ادارات و … می‌باشد.

شرکت دیجی‌کار در جهت ارتقاء، توسعه و پیشبرد تحقق د